จับยี่กี VIP ล่าสุดวันนี้

รอบที่ 74
3 ตัวบน
336
2 ตัวล่าง
75

หวยรัฐบาล January 17, 2022

รางวัลที่หนึ่ง
005721,914673
3 ตัวหน้า
xxx xxx
3 ตัวล่าง
xxx xxx
2 ตัวล่าง
73
รางวัลที่หนึ่ง
6737455
3 ตัวหน้า
xxx xxx
3 ตัวล่าง
xxx xxx
2 ตัวล่าง
37
รางวัลที่หนึ่ง
880159
3 ตัวหน้า
731 786
3 ตัวล่าง
529 119
2 ตัวล่าง
92

หวยต่างประเทศ

หวยลาว
3 ตัวบน
926
2 ตัวล่าง
49

จับยี่กี VIP January 23, 2022

รอบที่ 1
3 ตัวบน
184
2 ตัวล่าง
22
รอบที่ 2
3 ตัวบน
669
2 ตัวล่าง
03
รอบที่ 3
3 ตัวบน
378
2 ตัวล่าง
60
รอบที่ 4
3 ตัวบน
775
2 ตัวล่าง
30
รอบที่ 5
3 ตัวบน
943
2 ตัวล่าง
93
รอบที่ 6
3 ตัวบน
013
2 ตัวล่าง
30
รอบที่ 7
3 ตัวบน
461
2 ตัวล่าง
08
รอบที่ 8
3 ตัวบน
193
2 ตัวล่าง
54
รอบที่ 9
3 ตัวบน
166
2 ตัวล่าง
26
รอบที่ 10
3 ตัวบน
086
2 ตัวล่าง
97
รอบที่ 11
3 ตัวบน
694
2 ตัวล่าง
71
รอบที่ 12
3 ตัวบน
931
2 ตัวล่าง
48
รอบที่ 13
3 ตัวบน
075
2 ตัวล่าง
17
รอบที่ 14
3 ตัวบน
409
2 ตัวล่าง
65
รอบที่ 15
3 ตัวบน
712
2 ตัวล่าง
58
รอบที่ 16
3 ตัวบน
975
2 ตัวล่าง
42
รอบที่ 17
3 ตัวบน
970
2 ตัวล่าง
89
รอบที่ 18
3 ตัวบน
242
2 ตัวล่าง
35
รอบที่ 19
3 ตัวบน
082
2 ตัวล่าง
98
รอบที่ 20
3 ตัวบน
449
2 ตัวล่าง
88
รอบที่ 21
3 ตัวบน
420
2 ตัวล่าง
03
รอบที่ 22
3 ตัวบน
948
2 ตัวล่าง
37
รอบที่ 23
3 ตัวบน
902
2 ตัวล่าง
99
รอบที่ 24
3 ตัวบน
047
2 ตัวล่าง
85
รอบที่ 25
3 ตัวบน
628
2 ตัวล่าง
17
รอบที่ 26
3 ตัวบน
612
2 ตัวล่าง
09
รอบที่ 27
3 ตัวบน
218
2 ตัวล่าง
09
รอบที่ 28
3 ตัวบน
940
2 ตัวล่าง
92
รอบที่ 29
3 ตัวบน
990
2 ตัวล่าง
40
รอบที่ 30
3 ตัวบน
527
2 ตัวล่าง
30
รอบที่ 31
3 ตัวบน
388
2 ตัวล่าง
66
รอบที่ 32
3 ตัวบน
188
2 ตัวล่าง
88
รอบที่ 33
3 ตัวบน
272
2 ตัวล่าง
71
รอบที่ 34
3 ตัวบน
656
2 ตัวล่าง
85
รอบที่ 35
3 ตัวบน
793
2 ตัวล่าง
21
รอบที่ 36
3 ตัวบน
072
2 ตัวล่าง
87
รอบที่ 37
3 ตัวบน
423
2 ตัวล่าง
26
รอบที่ 38
3 ตัวบน
412
2 ตัวล่าง
20
รอบที่ 39
3 ตัวบน
265
2 ตัวล่าง
73
รอบที่ 40
3 ตัวบน
211
2 ตัวล่าง
92
รอบที่ 41
3 ตัวบน
606
2 ตัวล่าง
69
รอบที่ 42
3 ตัวบน
033
2 ตัวล่าง
34
รอบที่ 43
3 ตัวบน
806
2 ตัวล่าง
24
รอบที่ 44
3 ตัวบน
890
2 ตัวล่าง
96
รอบที่ 45
3 ตัวบน
036
2 ตัวล่าง
25
รอบที่ 46
3 ตัวบน
868
2 ตัวล่าง
11
รอบที่ 47
3 ตัวบน
361
2 ตัวล่าง
87
รอบที่ 48
3 ตัวบน
620
2 ตัวล่าง
83
รอบที่ 49
3 ตัวบน
001
2 ตัวล่าง
48
รอบที่ 50
3 ตัวบน
880
2 ตัวล่าง
50
รอบที่ 51
3 ตัวบน
158
2 ตัวล่าง
49
รอบที่ 52
3 ตัวบน
430
2 ตัวล่าง
04
รอบที่ 53
3 ตัวบน
465
2 ตัวล่าง
31
รอบที่ 54
3 ตัวบน
723
2 ตัวล่าง
63
รอบที่ 55
3 ตัวบน
620
2 ตัวล่าง
09
รอบที่ 56
3 ตัวบน
234
2 ตัวล่าง
80
รอบที่ 57
3 ตัวบน
317
2 ตัวล่าง
99
รอบที่ 58
3 ตัวบน
486
2 ตัวล่าง
55
รอบที่ 59
3 ตัวบน
024
2 ตัวล่าง
88
รอบที่ 60
3 ตัวบน
029
2 ตัวล่าง
69
รอบที่ 61
3 ตัวบน
207
2 ตัวล่าง
81
รอบที่ 62
3 ตัวบน
746
2 ตัวล่าง
69
รอบที่ 63
3 ตัวบน
278
2 ตัวล่าง
57
รอบที่ 64
3 ตัวบน
679
2 ตัวล่าง
80
รอบที่ 65
3 ตัวบน
004
2 ตัวล่าง
50
รอบที่ 66
3 ตัวบน
228
2 ตัวล่าง
83
รอบที่ 67
3 ตัวบน
874
2 ตัวล่าง
78
รอบที่ 68
3 ตัวบน
223
2 ตัวล่าง
56
รอบที่ 69
3 ตัวบน
023
2 ตัวล่าง
75
รอบที่ 70
3 ตัวบน
716
2 ตัวล่าง
66
รอบที่ 71
3 ตัวบน
747
2 ตัวล่าง
71
รอบที่ 72
3 ตัวบน
131
2 ตัวล่าง
18
รอบที่ 73
3 ตัวบน
063
2 ตัวล่าง
94
รอบที่ 74
3 ตัวบน
336
2 ตัวล่าง
75
รอบที่ 75
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 76
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 77
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 78
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 79
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 80
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 81
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 82
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 83
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 84
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 85
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 86
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 87
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 88
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx